Till navigation Till innehåll (s)

Om Runbackaskolan

Runbackaskolan (ofta kallad "Runan") är en F-9-skola belägen i Viby, Sollentuna, med järvafältet som närmsta granne. Skolan har 100% behöriga lärare, hög vuxentäthet, mycket höga meritpoäng (betyg) och 100% behöriga elever till gymnasiet.

På skolan går det sammanlagt ca 570 elever uppdelade i paviljonger från förskoleklass till år 9 som ger en härlig småstadskänsla. Skolan har haft 1:1 (ett digitalt verktyg/elev) sedan 2011, ett väl utvecklat arbete med digital teknik och tar idag kontinuerligt emot studiebesök från olika kommuner i Sverige samt från andra länder, som vill titta på skolans undervisning. Vi har höga förväntningar på våra elever som på olika sätt utmanas i sin kunskapsutveckling vilket har lett till hög måluppfyllelse och höga meritvärden.

Förutom digitalisering lägger vi på skolan stor vikt och extra tid till idrott- och rörelse samt språklig utveckling och moderna språk. De senaste åren har vi också startat upp en tydlig internationaliseringsinriktning med utbyten med skolor i andra länder, både digitalt och via utbyten. Skolan är en certifierad Generation PEP-skola och har flera år i rad varit nominerade till White guide juniori kategorin Årets PEP-skola. 

Skolan är Olweuscertifierad vilket innebär ett strukturerat och kontinuerligt förebyggande mobbningsarbete i alla skolans verksamheter från förskolan till åk 9. Detta har har lett till låga mobbningssiffror och trygga barn.

På skolan har vi ett stort elevhälsoteam som inkluderar specialpedagoger, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, hela ledningsgruppen samt ett samarbete med Sollentuna kommuns Skol- och familjeteam. Elevhälsoteamet arbetar strukturerat och systematiskt med fokus på att fånga upp elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd och för att tillgängligöra undervisningen. Genom att arbeta förebyggande lyckas vi bra med att ge alla elever möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

Runbackaskolan har också ett eget tillagningskök, vilket innebär att maten lagas på plats i vårt kök av våra fantastiska kockar. Vi har alltid flera rätter att välja mellan, varav en rätt alltid är vegetariskt, och en stor salladsbuffé. 

Runbackaskolan - partnerskola för Uppsala universitet

Vi är en särskilt utvald skola för Uppsala universitets lärarstudenter under verksamhetsförlagd utbildning, VFU. VFU är en viktig del av lärarutbildningen där praktik och teori knyts samman. Vi har varit särskilt utvald sedan 2020. Det innebär att lärarstudenter från Uppsala universitet har företräde och att vi regelbundet tar emot en större mängd studenter från lärosätets olika lärarutbildningar.

Samarbetet med Uppsala universitet innebär bland annat att vi deltar i handledarseminarier och handledarutbildningar. Detta höjer kvaliteten hos oss och i lärarutbildningen. Det finns även möjlighet till samverkan med forskare från Uppsala universitet vilket även det utvecklar kvalitetsarbetet på skolan.

Vi ser VFU-studenterna som en naturlig del av skolan. De fyller en viktig funktion dels genom att få oss att motivera för dem varför vi gör som vi gör och dels genom att de ställer frågor om vår verksamhet. VFU-studenterna bidrar också till ökade möjligheter och vuxentäthet i klassrum och på raster vad gäller arbetet där. De kommer även med kunskap kring det senaste kring pedagogik och didaktik som de nu ska omsätta i praktiken på vår skola. Detta ger vår personal en indirekt vidareutbildning och det gör också att vi har ännu fler vuxna på skolan som hjälper till på lektioner och raster. Vi ser med andra ord stora fördelar med att ha VFU-studenter på skolan och samarbetet med Uppsala universitet.

Runbackaskolan startade 1989 och renoveras 2021-2022.

Följ oss gärna på Facebook och twitter, där uppdaterar vi mer regelbundet med inblick i verksamheten!