Till navigation Till innehåll (s)
skolan

Om skolan 

Runbacka skolor är en F-9-skola med tillhörande kommungemensam resursverksamhet (Fenix) belägen i Viby, Sollentuna, i närheten av Järvafältet.

På skolan går det sammanlagt ca 570 elever uppdelade i paviljonger från förskoleklass till år 9 som ger en härlig småstadskänsla. Skolan har haft 1:1 (ett digitalt verktyg/elev) under flera år, ett väl utvecklat arbete med digital teknik och tar idag kontinuerligt emot studiebesök från olika kommuner i Sverige samt från andra länder, som vill titta på skolans undervisning. Vi har höga förväntningar på våra elever som på olika sätt utmanas i sin kunskapsutveckling vilket har lett till hög måluppfyllelse och höga meritvärden.

Förutom digitalisering lägger vi på skolan stor vikt och extra tid till idrott- och rörelse samt språklig utveckling och moderna språk. Skolan är Olweuscertifierad vilket innebär ett strukturerat och kontinuerligt förebyggande mobbningsarbete i alla skolans verksamheter från förskolan till åk 9. Detta har har lett till låga mobbningssiffror och trygga barn.

På skolan har vi ett stort elevhälsoteam som inkluderar specialpedagoger, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, hela ledningsgruppen samt ett samarbete med Sollentuna kommuns Skol- och familjeteam. Elevhälsoteamet arbetar strukturerat och systematiskt med fokus på att fånga upp elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd och för att tillgängligöra undervisningen. Genom att arbeta förebyggande lyckas vi bra med att ge alla elever möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

Skolan startade 1989.