Till navigation Till innehåll (s)

Brevvänner från Åland

Under läsåret har grundsärskolans klass 1-6G brevväxlat med en särskoleklass på Åland. Handskrivna brev har skickats med post under året. Brevvännerna från Åland kom och hälsade på oss som avslutning på läsårets brevskrivande. Roligt och spännande!