Till navigation Till innehåll (s)
.

Grundsärskolan 

På Rösjöskolan finns kommunens grundsärskola

Barn i grundsärskolan kan antingen läsa efter grundsärskolans kursplan eller med träningsinriktning. Detta sker efter noggranna bedömningar och tester av psykolog, läkare och pedagogisk personal. Dessutom görs en social utredning. Vår psykolog och biträdande rektor besöker alla barn som sökt hit och tillsammans med föräldrar, förskolepersonal och mottagande personal avgör vi i vilken grupp det är lämpligt att ta emot barnet.

Alla barn som vi bedömer ha nytta av det, har en tillhörighet i en grundskoleklass. Det kan vara en musik- bild eller slöjdlektion men också en lästimme. Då åtföljs barnet av sin assistent. Eleverna på grundsärskolan simtränar varje vecka då motorik är en viktig del i lärandet. Särskolan är personaltät. Varje klass leds av en specialpedagog som till sin hjälp har elevassistenter efter behov. Varje klass får handledning av psykolog både på metod- och grupphandledning. Vi satsar mycket på personalfortbildning.

Pedagogiken som används på grundsärskolan är väl genomtänkt och utvecklad. Hela Rösjöskolan har genom detta samarbete fått ett pedagogiskt lyft som gynnar alla barn och all personal och som gör att vi når goda resultat även med grundskolebarn. Dessutom lär vi oss alla att vi trots olikheter har samma behov av respekt och bekräftelse.

Träningsskolan har fem klasser som arbetar precis som på hela skolan med ett inkluderande förhållningssätt som kallas TBA (tillämpad beteendeanalys).

TBA är en specialitet för Rösjöskolan. TBA bygger på beteendevetenskaplig forskningsgrund och även på forskning kring lärande. Det har formats till ett koncept som kan tillämpas framgångsrikt som förhållningssätt vart som helst. Det finns också olika metoder inom ramen för konceptet som med mycket goda resultat tillämpas bl.a. gällande beteende och lärande för elever med autism.

För att så effektivt som möjligt arbeta utifrån TBA erhåller träningsskolans personal frekvent handledning. Även personalen i förskoleklass och årskurs 1 har frekvent handledning utifrån inkludering och tillgänglig undervisning.

Läs läroplanen för grundsärskolan här.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer, du når oss lättast per e-post
info@rosjoskolan.se