Till navigation Till innehåll (s)

Förskoleklass på Rösjöskolan

Vad roligt att du är nyfiken på Rösjöskolans förskoleklass! Tiden i förskoleklass är jätteviktig. Det är bron mellan förskolan och årskurs ett. Det är här vi lägger grunden för att knäcka läs- och skrivkoden.

Syntolkad film

Varje grupp har en egen hemvist att vara på. Under skoldagen kl. 8.00-13.30 arbetar vi med skolförberedande övningar t ex samling, sång, lek och mycket social träning.

I svenska arbetar vi enligt Bornholmsmodellen och med hjälp av Lyckostjärnan får barnen följa tolv magiska berättelser för att bli språkligt medvetna. I matematik arbetar vi laborativt bl a med begrepp, problemlösning, klassificering, mönster, vikt, volym, längd samt talen 0-10.

Vi har schemalagda "soltimmar" där det ges tillfälle och möjlighet att med praktiska övningar och genom lek utveckla sociala och emotionella färdigheter.

Barnen har bild en dag i veckan tillsammans med vår bildlärare. Där får de möjlighet att skapa konstverk med hjälp av olika material och använda sin egen fantasi. En gång i veckan åker vi till Sollentuna simhall med en utbildad simlärare. Där får barnen möjlighet att träna och lära sig att simma.

I vår närmiljö ligger fina lekplatser, skog och vacker natur som vi flitigt använder. Tillsammans upptäcker och upplever vi naturen med alla våra sinnen. Utomhusmiljön inspirerar till att lära mer om naturen, men är även en plats för lärande i t ex matematik och svenska. På vintern byter vi ut skogsdagen mot en förmiddag med skridskoåkning. Motorikträning har vi även inomhus i vårt rörelserum en gång i veckan.

Sist men inte minst genomsyras förskoleklassens arbete av leken, både inne och ute. Leken är grunden för att lära och utveckla sitt språk, fantasi, kreativitet och det sociala samspelet med andra.

Syntolkad film om förskoleklasserna