Till navigation Till innehåll (s)

Kvalitetsarbete

Vi strävar efter att skapa bäst förutsättning för lärande

För att säkerställa att undervisningen håller hög kvalitet arbetar vi strukturerat med att följa upp mål för verksamheten samt för varje elevs utveckling och lärande. 

Våra pedagoger arbetar med vetenskapligt förankrade metoder och vi har en handledare anställd på skolan som regelbundet handleder personalen. Vårt fokus är på positivt beteende stöd och alla pedagoger får varje år fortbildning inom positivt beteendestöd och tillämpad beteendeanalys. Under läsåret pågår ständigt diskussioner om förhållningssätt, undervisningsmetoder och skolans grundvärderingar som är vår utgångspunkt för hur vi är mot varandra i skolan. 

Vi lägger stort fokus på kommunikation och att det som elever lär sig blir användbart och funktionellt.