Till navigation Till innehåll (s)

Inkluderande arbetssätt

Hela Rösjöskolan arbetar med skolövergripande positivt beteendestöd. Det ger oss ett gemensamt förhållningssätt gentemot våra elever och stödjer vårt inkluderande arbetssätt. På hela skolan arbetar vi med positiv förstärkning och tydliggörande pedagogik. Vi lägger vikt vid att utveckla varje elevs sociala- och kommunikativa kompetens vilket främjar kunskapsinhämtning och inlärning.