Till navigation Till innehåll (s)

Trivsel och studiero

Så arbetar vi för likabehandling och förebyggande arbete mot kränkningar. Ett av våra huvudmål är att alla barn och elever ska känna sig trygga i förskola och skolan.

Vi förväntar oss av alla att

 • följa våra gemensamma regler.
 • göra sitt bästa.
 • passa tider.
 • ta med nödvändig utrustning och materiel.
 • vara aktsam om skolan och skolgården.
 • vara rädd om skolans och andras ägodelar.
 • berätta för personal om något gått sönder eller har förstörts.

Vuxna på Rösjöskolan ska

 • främja barns och elevers lika rättigheter
 • förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

För att undvika olyckor
under skoltid

 • är all snöbollskastning, cykling, inlines och skateboardåkning förbjuden inom skolans område
 • måste elever som lämnar skolans område ha tillstånd av skolans personal

Dessutom

 • bör värdesaker inte tas med till skolan, eftersom ingen ersättning utgår vid ev. stöld eller skadegörelse
 • bör mobiltelefon helst lämnas hemma, om den finns i skolan ska den vara avstängd och lämnas in under dagen för att tas med hem efter skoldagens slut.
 • bör godis och tuggummi lämnas hemma
 • är alla raster uteraster
 • Produkter som innehåller nötter i någon form får inte tas med till skolan på grund av allergier.