Till navigation Till innehåll (s)

Idrott och hälsa 

Det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och lärande.

Vi är därför väldigt måna om idrottslektionerna som främjar och utvecklar både inlärningsförmåga och motorik. Eleverna i förskoleklass och i särskolan har simning varje vecka. Sommar som vinter genomförs idrottslektioner och olika aktiviteter i naturen runt skolan. Vintertid har vi en egen skridskobana och skidor att låna.