Till navigation Till innehåll (s)
Positivt beteendestöd

Positivt beteendestöd

På Rösjöskolan har vi valt att arbeta med skolövergripande positivt beteendestöd för god studiero, trygghet och trivsel. Personal och elever har tillsammans bestämt vad Rösjöskolans grundvärderingar ska vara. Ta ansvar. Visa hänsyn. Vara fokuserad.

Vi bestämmer tillsammans hur vi ska göra på olika platser på skolan när vi tar ansvar, är fokuserade och visar hänsyn. Sedan övar vi tillsammans på att göra så.  
Vi vuxna på skolan ger  positiv feedback när vi ser att förväntningar följs och vi räknar hur många förväntningar som följs varje dag. För att göra det konkret för elever omvandlas goda beteenden till pärlor som vi samlar i en burk i matsalen. Pärlorna i sin tur leder till att man gör något roligt tillsammans på skolan. Vi firar tillsammans att vi lyckas följa skolans grundvärderingar. Målet är att tillsammans utveckla ett klimat på hela skolan som ger alla elever möjlighet att utvecklas och lära. All personal är delaktig i arbetet som drivs av skolans beteendeanalytiker.