Till navigation Till innehåll (s)
Barn sitter på bänk.

Olweusprogrammet

Rösjöskolans soltimmar

För att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling arbetar vi med Olweusprogrammet. Programmet har använts med klart positivt resultat i ett stort antal skolor och är baserat på många års forskning av professor Dan Olweus. 

Tyngdpunkten ligger på förebyggande insatser och på de vuxnas ansvar. Eleverna har regelbundet träffar, Soltimmar, som på olika sätt behandlar  Olweus-programmets fyra regler:

  • vi ska inte mobba andra
  • vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade
  • vi ska vara tillsammans också med elever som lätt blir ensamma
  • om vi vet att någon blir mobbad ska vi tala om det för en vuxen på skolan

Läs mer om Rösjöskolans arbete mot mobbing