Till navigation Till innehåll (s)
Barn jobbar i Boden

Boden har öppnat

Med stort intresse och engagemang öppnades Boden för terminen.

I rastboden arbetar elever från åk 3-6. Eleverna tar ansvar att kompisar får låna leksaker på rasterna men även att de lämnar tillbaka. I låneluckan tränas även sociala färdigheter. Eleverna som står i Boden säger ofta "nu vet jag vad jättemånga heter". Detta främjar både tryggheten på skolan och eleverna känner stort engagemang och delaktighet.