Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Boden

Rastkul på Rösjöskolan 

Skolans rastråd hjälps åt och är "rastpeppare" på skolans raster och ser till att alla har en kompis att leka med. I skolans rastbod kan man låna roliga rastlekar, spel, bollar, hopprep och annat som inspirerar till lek och rörelse.