Till navigation Till innehåll (s)
Lek med gunga

Rösjöskolan i rörelse

På Rösjöskolan arbetar vi med att bryta stillasittande och för att få våra elever fysiskt aktiva under hela skoldagen. Vi arbetar även i ett motoriskt perspektiv för att kunna förebygga eventuella motoriska brister hos elever men även för att ge alla elever samma förutsättning för att lyckas i ett klassrum.

I skolan har vi aktiva klassrum, motorikrum, aktiva korridorer. På vår skolgård finns pedagogstyrda aktiviteter samt en rastbod med ett lånesystem. Skolgården är ritad med fokus på fysisk aktivitet och är anpassad för att alla barn oavsett funktionsnedsättning ska kunna delta i lek och i rastverksamheten. Här finns många möjligheter att träna motoriska färdigheterna. Eleverna på skolan är delaktiga i arbetet med Boden och deltar i ett kamratstödjande projekt som vi kallar för "peppisvärdar".  Rösjöskolan är med i Generation Pep och är nominerade för certifieringen i "årets Pepskola 2022".
Vi arbetar med daglig fysisk aktivitet. Lågstadiet har "morgonpuls" varje morgon med rörelse 25min innan skolstart. Särskolan har varje morgon motorikträning där vi blandar pulshöjande arbete med medveten motorikträning. 
På Rösjöskolan kan vi erbjuda organiserade fotbollsraster med utbildad fotbollstränare samt simskola med utbildade simlärare för särskolan, förskoleklass, årskurs 3 och 6.

Generation Pep