Till navigation Till innehåll (s)
Tillsammans är vi bättre

Modersmålsundervisning

Centrum för Integration och Flerspråkighet Sollentuna (CIFS) ansvarar för Modersmålsundervisningen i Sollentuna. Anmälan av nya elever görs till CIFS på särskild anmälningsblankett.

I undervisningen av ämnet modersmål får eleven utveckla sina kunskaper i och om sitt modersmål. Modersmålsundervisningen sker efter ordinarie skoltid. 

Ansökningsförfarande

För att säkerställa en plats i undervisningsgrupp ska vårdnadshavaren skicka in ansökan med båda vårdnadshavarnas underskrifter så att den är CIFS tillhanda senast den 1 april. Detta gäller enbart nya elever som inte har deltagit i undervisningen tidigare. Övriga elever förs över automatiskt till påföljande läsår om inte uppsägning görs.

 

Läs mer om modersmål och hur du ansöker.