Till navigation Till innehåll (s)
Tillsammans är vi bättre

Modersmålsundervisning

Elever med annat modersmål än svenska kan ha rätt att få undervisning i ämnet modersmål. Centrum för Integration och Flerspråkighet Sollentuna (CIFS) ansvarar för undervisningen.

I undervisningen av ämnet modersmål får eleven utveckla sina kunskaper i och om sitt modersmål. Modersmålsundervisningen sker efter ordinarie skoltid. 

Ansökan ska göras senast 1 april via e-tjänst eller blankett.

Läs mer om modersmål och hur du ansöker.