Till navigation Till innehåll (s)
Tillgängliga lärmiljöer

Olika behov, olika sätt att lära

På Rösjöskolan arbetar vi utifrån ett inkluderande förhållningssätt för att göra elevernas lärmiljöer så tillgängliga som möjligt. Det handlar mycket om att skapa förutsättningar för elevernas olika behov och sätt att lära sig.

För oss handlar inkludering och tillgängliga lärmiljöer om att precis alla elever ska ha samma förutsättningar för sitt lärande. Det innebär att vi arbetar för att utmana lagom och ge goda förutsättningar för elever som har svårt att nå målen såväl för de elever som har lättare att göra det.

På Rösjöskolan finns inga särskilda utbildningsgrupper utan skolan arbetar med att skapa förutsättningar för alla skolans elever inom ramen för ordinarie grupper/klasser.
I förskoleklass och årskurs 1 studerar grundskole- och grundsärskoleelever tillsammans. Alla elever här är helt enkelt bara elever fastän de precis som alla elever har såväl likheter som olikheter i olika utsträckning. Den här utvecklingsprocessen gällande inkluderad undervisning kommer att vara fullt genomförd höstterminen 2022 då skolan har inkluderad undervisning i alla årskurser från förskoleklass till årskurs 6. Utöver lärare i varje årskurs finns då även en speciallärare i varje årskurs.

Rösjöskolan har också fem klasser med en mycket framgångsrik verksamhet för elever som läser ämnesområden. Det är den del av grundsärskolans verksamhet som tidigare kallades träningsskolan.

Inkluderingsstödsgrupp
Inkluderingsstödsgruppen består av två specialpedagoger, beteendeanalytiker, biträdande rektor för grundsärskolan, socialpedagog samt idrottslärare. Gruppen arbetar förebyggande för att stödja och utveckla goda förutsättningar för inkludering. Inkluderingsstödsgruppen och skolans elevhälsoteam träffas regelbundet och samverkar.