Till navigation Till innehåll (s)
Teckna serier på IPad

IKT - information och kommunikationsteknik

Bli medveten digital användare

Sollentuna kommun har som övergripande strategi att utveckla den digitala kompetensen hos såväl elever som lärare och av den anledningen görs ett antal investeringar inom området IKT (Informations- och kommunikationsteknik). Tanken är att elevens digitala verktyg ska vara lika viktig som papper, penna eller lärobok.

På Rösjöskolan har vi som mål att utveckla den digitala kompetensen och tillgängligheten till digitala lärverktyg på nätet. Vi har redan tagit flera steg i det här arbetet vilket har resulterat i att vi idag kan erbjuda följande på Rösjöskolan:

  • Digitala whiteboards i samtliga klassrum

  • 1-1 satsning, lärplatta till samtliga elever

  • Elevkonton

  • Interaktiva läromedel

  • Skolplattformen, InfoMentor, för att följa elevernas utveckling och lärande

  • Google Sites och Google Classroom