Till navigation Till innehåll (s)
Teckning av ett barns hand och en vuxen hand

Elevhälsoarbete på Rösjöskolan

Det hälsofrämjande arbetet på Rösjöskolan innebär att arbeta för att stärka elevers möjlighet till delaktighet och tilltro till sin egen förmåga.

På Rösjöskolan är elevers hälsa allas ansvar, varje elev ska bemötas med respekt, vara trygg och trivas i skolan. Ett gott samarbete med hemmet är en förutsättning för vårt arbete. På Rösjöskolan fokuserar all personal på det som fungerar för eleven. Vi arbetar med elevens intressen och starka sidor för att skapa positiva utvecklingsområden. Skolan främjar  lärande genom aktiva klassrum och positivt beteendestöd.  För att skapa en optimal lärmiljö för alla elever arbetar all personal mot Rösjöskolans uppsatta verksamhetsmål: 

  • utveckla kommunikation
  • arbetar mot inkluderande lärmiljöer
  • arbeta med motoriska och fysiska aktiviteter
Elevhälsoteam

På Rösjöskolan finns ett elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator, beteendeanalytiker, skolpsykolog, speciallärare, specialpedagoger och motorikpedagog. Elevhälsoteamets personal träffas kontinuerligt och arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande med övergripande elevhälsofrågor samt enskilda elevärenden.