Till navigation Till innehåll (s)
Bibliotek

Lust att läsa, läslust!

För att stimulera läsning och för att främja ett kunskapssökande arbetssätt har vi ett modernt och välutrustat bibliotek.

Goda läsvanor är grundläggande för att läsa för sitt nöje, för att få nya kunskaper och för att ta till sig information. Redan i förskolan läggs grunden genom ett språkutvecklande arbete. Vi följer noga upp elevernas läsutveckling.