Till navigation Till innehåll (s)

Så arbetar vi

På Rösjöskolan handlar arbetet kring eleverna om att skapa förutsättningar för elevernas olika behov och sätt att lära.

Motorik och rörelse genomsyrar verksamheten med morgonfys på skolgården för lågstadiet, motorik i rörelserummet och rörelsepauser i klassrummen. Vi arbetar med tillgängliga klassrum där eleverna erbjuds alternativa arbetsplatser. I vårt trivsamma bibliotek kan eleverna med hjälp av vår bibliotekarie låna nya spännande böcker. Skolan har hög IT standard vilket innebär bland annat interaktiva tavlor och lärplattor till varje elev. 

Syntolkad film