Till navigation Till innehåll (s)
Rösjöskolans logotyp

Vår logotyp

När arbetet med gemensamt positivt beteendestöd startade bestämde vi oss för att ta fram en logotyp. Det skulle bli en bild, en symbol som påminner oss om våra tre värdegrundsord Ta ansvar, Visa hänsyn, Vara fokuserad.

 Så här tolkas logotypen: barnet i centrum. Barnet gör tre tecken handen står för " ta ansvar", hjärtat står för " visa hänsyn" och den vita tankebubblan med utropstecken står för "vara fokuserad".