Till navigation Till innehåll (s)
Positivt beteendestöd

Positivt beteendestöd

Tydliga förväntningar ger trygga barn.

Vi arbetar med positivt beteendestöd för att stödja och utveckla trygghet, trivsel, studiero och inkludering. Det innebär bland annat att vi vuxna tydliggör och undervisar elever i vilka förväntningar vi har. Vi använder oss av positiv feedback när förväntningar följs. Målet är att tillsammans utveckla ett klimat som ger alla elever möjlighet att utvecklas och lära.