Till navigation Till innehåll (s)

Systematiskt kvalitetsarbete

Rösjöskolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete genom planering, uppföljning och utveckling. Alla delar av skolan, från skolledning till lärare och övrig personal, elever och föräldrar är involverade i processen.

Verksamhetsplan

I verksamhetsplanen skriver vi ned skolans prioriterade mål, hur vi ska arbeta för att nå dem och hur de ska utvärderas. Planen revideras varje läsår och ska ses som ett resultat av det föregående årets uppföljnings- och utvärderingsarbete. I skolans kvalitetsredovisning följer vi upp verksamheten under läsåret, utvärderar och analyserar utfall och resultat.

Jämför  skolor - kundundersökning

Varje år får elever och vårdnadshavare svara på en enkät om hur de upplever skolan ur olika aspekter. Undersökningen genomförs i både kommunala och fristående verksamheter. 

Jämför skolor i Sollentuna

Om du vill jämföra skolornas resultat kan du göra det i ett verktyg där Sveriges alla skolor finns med. Här kan du läsa hur stor andel av eleverna på skolan som når målen i samtliga ämnen. Här ser du också det genomsnittliga meritvärdet och elevernas resultat på nationella ämnesprov.

Skolverkets jämförelse av skolor i Sollentuna

Skolverkets statistik av skolor