Till navigation Till innehåll (s)

Systematiskt kvalitetsarbete

Rösjöskolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete genom planering, uppföljning och utveckling. Alla delar av skolan, från skolledning till lärare och övrig personal, elever och föräldrar är involverade i processen.

Verksamhetsplan

I verksamhetsplanen skriver vi ned skolans prioriterade mål, hur vi ska arbeta för att nå dem och hur de ska utvärderas. Planen revideras varje läsår och ska ses som ett resultat av det föregående årets uppföljnings- och utvärderingsarbete. I skolans kvalitetsredovisning följer vi upp verksamheten under läsåret, utvärderar och analyserar utfall och resultat.

Kvalitetsredovisning

I skolans kvalitetsredovisning följer vi upp skolans verksamhet under läsåret, utvärderar och analyserar utfall och resultat.

Kundundersökningar