Till navigation Till innehåll (s)

Inkluderingsstöd

Inkluderingsstödsgruppen och skolans elevhälsoteam träffas regelbundet och samverkar. Gruppen arbetar förebyggande för att stödja och utveckla goda förutsättningar för inkludering. Inkluderingsstödsgruppen består av två specialpedagoger, beteendeanalytiker, biträdande rektor för grundsärskolan, socialpedagog samt idrottslärare.