Till navigation Till innehåll (s)
Teckning av barn i skolan

Inkludering

På Rösjöskolan finns inga särskilda utbildningsgrupper utan skolan arbetar med att skapa förutsättningar för alla skolans elever inom ramen för ordinarie grupper/klasser.

För oss handlar inkludering och tillgängliga lärmiljöer om att precis alla elever ska ha samma förutsättningar för sitt lärande. Det innebär att vi arbetar för att utmana lagom och ge goda förutsättningar för elever som har svårt att nå målen såväl för de elever som har lättare att göra det.
I förskoleklass och årskurs 1 studerar grundskole- och grundsärskoleelever tillsammans. Alla elever här är helt enkelt bara elever fastän de precis som alla elever har såväl likheter som olikheter i olika utsträckning. Den här utvecklingsprocessen gällande inkluderad undervisning kommer att vara fullt genomförd höstterminen 2022 då skolan har inkluderad undervisning i alla årskurser från förskoleklass till årskurs 6. Utöver lärare i varje årskurs finns då även en speciallärare i varje årskurs.
Idag har Rösjöskolan också fem träningsskoleklasser med en mycket framgångsrik verksamhet för elever som läser ämnesområden. Det är den del av grundsärskolans verksamhet som brukar kallas träningsskolan.