Till navigation Till innehåll (s)
Teckning av ett barns hand och en vuxen hand

Elevhälsan

Elevhälsan på skolan arbetar förebyggande och hälsofrämjande med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För oss är det en självklarhet att hälsa och lärande går hand i hand.

Till elevernas och personalens stöd finns ett elevhälsoteam med skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare och skolledare. Även hos lärare och övrig pedagogisk personal finns det finns stor kompetens om elevhälsa. Några nyckelpersoner är:  

  • Karin Kask, skolsköterska, arbetar med socialmedicinsk inriktning med hänsyn till skolans fysiska och psykosociala miljö genom att fungera som informatör, stödperson och rådgivare utifrån medicinsk kompetens till elever, personal och föräldrar. Skolsköterskan erbjuder och utför vaccinationer enligt Socialstyrelsens nationella vaccinationsprogram. Hjälper till att förhindra smittspridning enligt Smittskyddslagen samt undersöker, bedömer, behandlar elever och vid behov hänvisar vidare.
  • Lotta Malmheden, skolpsykolog, arbetar på Rösjöskolan vissa dagar i veckan. Arbetet består i att ge personal handledning och konsultation, hålla utbildning samt ge elev- och vårdnadshavarstöd.
  • Anna Cederlund, skolläkare, har mottagning en gång i månaden. Kontakt sker via skolsköterskan.
  • Karin Durelius, kurator, arbetar både i den psykosociala miljön i skolan men även på individ- och gruppnivå för att uppmärksamma om någon mår dåligt. Det är viktigt att tidigt fånga upp barn som av olika anledningar har det jobbigt så att de får rätt stöd.
  • Lotta Ivarsson, speciallärare
  • Ann-Christine Ekholm, speciallärare
  • Johanna Ståhle, speciallärare
  • Malin Larsson, speciallärare mot intelektuell funktionsnedsättning
  • Anna Lindbäck, specialpedagog/beteendeanalytiker

Läs mer om extra anpassning och särskiltstöd

Läs mer om elevhälsa