Till navigation Till innehåll (s)

Elev- och vårdnadshavarinflytande

Vi arbetar aktivt tillsammans med både elever och vårdnadshavare för att vår skola ska vara så bra som möjligt. Samarbetet är en utgångspunkt för att vi tillsammans ska utveckla och förbättra verksamheten.

En gång i månden har vi elevråd med två representanter från varje klass. Elevrådet sammankallas och leds av arbetslagsledare.

På elevrådet diskuteras bland annat förbättringar av arbetsmiljön, inköp av material samt elevinflytande. Eleverna ska vara delaktiga i sitt lärande och i sin skolmiljö, de ska känna att de kan påverka och förbättra sin vardag i skolan samtidigt som de får lära sig om sina demokratiska rättigheter.

Vi bjuder in till vårdnadshavarråd 2-3 gånger per termin. På vårdnadshavarrådet för vi en dialog om olika saker som berör elevernas vardag i skolan. Vår önskan är att det på varje möte ska finnas med en representant från varje klass. På mötet deltar representanter från skolledningen.