Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Rösjöskolan

Välkommen till Rösjöskolan! 

Vår skola ligger i Edsberg, Sollentuna, med skogs- och ängsmark inpå knuten och promenadavstånd till Rösjön.

Rösjöskolan i Sollentuna erbjuder skola och fritids. I skolan går 430 elever fördelade på 18 klasser från Förskoleklass till årskurs 6, åtta klasser inom grundsärskolan och en förberedelsklass. Större delen av undervisningen sker i elevernas "hemklassrum" på skolan. Där finns också fritidslokaler för de yngre. 

Vi arbetar aktivt med våra hörnstenar för att vår skola ska vara en trygg och lärande miljö:

Gemenskap

Vårt mål är att skapa gemenskap på skolan. För oss innebär det att alla ska få vara med. Alla barn och elever ska vara inkluderade och delaktiga i sitt lärande. Många elever inom särskolan har en tillhörighet i en grundskoleklass och deltar i så stor utsträckning som möjligt i klassens aktiviteter. På skolan arbetar fyra förstelärare med utveckling av det pedagogiska arbetet. Vi har arbetslag med arbetslagsledare, klassråd, elevråd samt föräldrainflytande. Allt detta ger gemenskap och en tryggare skola där alla arbetar mot samma mål.

Trygghet

För att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling arbetar vi med Olweusprogrammet. Programmet har använts med klart positivt resultat i ett stort antal skolor och är baserat på många års forskning av professor Dan Olweus. Tyngdpunkten ligger på förebyggande insatser och på de vuxnas ansvar. För både elever och personal skapas det möjligheter till samtal och reflektion för att bearbeta de egna tankarna, nå ett gemensamt förhållningssätt och en positiv atmosfär i verksamheten.

Elevhälsan

Elevhälsan arbetar med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Arbetet är förebyggande och hälsofrämjande. Vi har skolsköterska, psykolog, kurator samt specialpedagoger.

Natur och miljö

Vi använder närheten till naturen för att skapa intresse och förståelse för växt- och djurliv och samspelet i naturen. Vi vill att våra elever vänjer sig vid att vistas i naturen för fritid och rekreation samtidigt som de lär sig värna om naturens värden. Vi arrangerar lägerskola för eleverna i årskurs 3 och 5. I årskurs 3 är lägerskolan i Kolartorp vid Rösjön, årskurs 5 åker till Grinda i Stockholms skärgård. Där tältar man, fiskar, badar och lär sig leva tillsammans under enkla förhållanden. 

Idrott

Vi ser ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och lärande. Vi är därför väldigt måna om idrottslektionerna som främjar och utvecklar både inlärningsförmåga och motorik. Eleverna i förskoleklass och i särskolan har simning varje vecka. Sommar som vinter genomförs idrottslektioner och olika aktiviteter i naturen runt skolan. Vintertid har vi en egen skridskobana och skidor att låna.

Skolrestaurang

Vi är mycket stolta över vår skolrestaurang. Våra kockar tillagar all mat på plats åt alla elever och barn på skolan och förskolan. Vi använder alltid färska råvaror och varje dag serveras en stor salladsbuffé. Det finns även specialkost för dem som behöver.

Bibliotek

För att stimulera läsning och för att främja ett kunskapssökande arbetssätt har vi ett modernt och välutrustat bibliotek. Goda läsvanor är grundläggande för att läsa för sitt nöje, för att få nya kunskaper och för att ta till sig information. Redan i förskolan läggs grunden genom ett språkutvecklande arbete. 

Praktisk Estetiska ämnen

För att utveckla barns kreativa förmåga erbjuder vi bild, musik, idrott och slöjd med utbildade ämneslärare redan från lägre åldrar. I Bild får eleverna lära sig kommunicera med bilder, arbeta med olika material och hitta egna uttryck. Det digitala arbetet i Bild är en naturlig del av ämnesinnehållet. Rörelseglädje är en viktig del av Idrotten på Rösjöskolan. Hinderbanor inspirerar till motorisk träning och vår fantastiska närmiljö ute erbjuder fina möjligheter till orientering, fotbollsplaner på konstgräs och grus samt egen spolad skridskobana på vintern. På Musiken arbetar eleverna med sång och ensemblespel. Här erbjuds möjlighet till samarbete i ensemblespel och chans att få uttrycka sig genom musiken. Den finmotoriska träningen som Slöjd erbjuder är svårslagen. Här arbetar eleverna i olika material med trä, metall och textil. 

IKT - Information och Kommunikationsteknik 

Lärplattor är ett vardagsverktyg för våra elever. Vi jobbar aktivt med digital teknik för att hitta nya sätt att lära. Våra elever blir medvetna digitala användare som kan, vill och vågar! Den digitala tekniken ger eleverna lust att lära och fler möjligheter att visa vad de kan. 

Länkar

Ansök till Rösjöskolan