Till navigation Till innehåll (s)

Klagomålshantering

I skollagen står det att förskolor/skolor har skyldighet att ta emot och behandla klagomål. Om det finns klagomål, synpunkter eller förslag så vill vi ta del av dessa för att kunna vidta behövliga åtgärder.

Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten så ska du anmäla det på följande sätt. Kontakta alltid i första hand den som anges först.

 1. Mentor som är ansvarig för ditt barn.

 2. Biträdande rektor som är ansvarig för verksamheten där ditt barn går:

  • Biträdande rektor för grundskola FKL-3 och fritidshem är Emelie Hallmann Svidén, mailadress: emelie.hallmann.sviden@sollentuna.se 
  • Biträdande rektor för åk 4-6 och anpassad grundskola är, Theresia Öberg Kimondo, mailadress: theresia.oberg.kimondo@sollentuna.se
  • Biträdande rektor för anpassad grundskola är Susanne Petersson, mailadress: susanne.petersson@sollentuna.se
 3. Rektor, Maria Töverud, mailadress: maria.toverud@sollentuna.se

Beskrivning av anmälan av klagomål/synpunkt

 1. Vilken verksamhet gäller det?

 2. Beskriv problemet

 3. Hur vill du bli kontaktad?

 4. Namn, adress, telefon

Om du har klagomål eller synpunkter kring fastighetsfrågor såsom lokaler eller utemiljö kontaktar du:

Vaktmästare, Peter Kirch, mailadress: peter.kirch@sollentuna.se