Till navigation Till innehåll (s)

Klagomålshantering

I skollagen står det att förskolor/skolor har skyldighet att ta emot och behandla klagomål. Om det finns klagomål, synpunkter eller förslag så vill vi ta del av dessa för att kunna vidta behövliga åtgärder.

Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten så ska du anmäla det på följande sätt. Kontakta alltid i första hand den som anges först.

 1. Mentor som är ansvarig för ditt barn.

 2. Biträdande rektor som är ansvarig för verksamheten där ditt barn går:

  • Biträdande rektor är grundskola f-6, fritids F och 4-6, Susanne Pettersson, mailadress: susanne.petersson@sollentuna.se
  • Biträdande rektor för grundsärskolan, Anneli Karlsson, mailadress: anneli.karlsson@sollentuna.se
  • Biträdande rektor för fritids 1-3, Nishtiman Abbasi ,mailadress: nishtiman.abbasi@sollentuna.se 
 3. Rektor, Maria Töverud, mailadress: maria.toverud@sollentuna.se

Beskrivning av anmälan av klagomål/synpunkt

 1. Vilken verksamhet gäller det?

 2. Beskriv problemet

 3. Hur vill du bli kontaktad?

 4. Namn, adress, telefon

Om du har klagomål eller synpunkter kring fastighetsfrågor såsom lokaler eller utemiljö kontaktar du:

Biträdande rektor, Nishtiman Abbasi, mailadress: nishtiman.abbasi@sollentuna.se