Till navigation Till innehåll (s)
-

6. 6-7- Skapa ett faktaspel om kroppen

I detta tema pass får eleverna skapa ett spel med faktafrågor kopplat till människokroppen.

Eleverna skapar en illustration, med påståenden  kopplade till illustrationen. Spelet går ut på att trycka på rätt yta i illustrationen kopplat till frågan. 

Sedan kopplar vi trådanslutningar till en micro:bit.  Eleverna får därefter programmera algoritmer som kontrollerar om svaret är rätt eller fel.

Eleverna utmanas här främst kring allmänna principer om elektrisk ledningsförmåga samt abstrakt tänkande.  

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Algoritm, SARA-modellen (Sekvens – Alternativ – Repetition – Abstraktion), sluten elkrets, 

Material: Dator / iPad (eleverna tar med sina egna), penna, papper, kartong (om eleverna har flingpaket så får de gärna ta med dessa), gem, krokodilklämmor och micro:bits 

Tidsåtgång: Förberedelse innan besök ca 2h,  4h på Makerzone samt efterarbete ca 1h. Totaltid ca 7h

Inför besöket

Innan besöket kan du som lärare visa filmen om Makerzone så att eleverna vet hur det ser ut här. 

Makerzone

För att repetera ämnesområdet är det bra att låta eleverna skapa en modell av människokroppen på papper där de märker ut vissa centrala organ och muskler. 

Sedan delar du som lärare ut ett organ, muskel  till varje elev så att den kan formulera 3 påståenden som ska ska gå att koppla i hop med en punkt på en illustration (illustrationen kan vara analogt ritad eller en creative commonsbild ) som passar det valda området på människorppen. Vad är en creative commonsbild? Exempel på illustration med påståenden.Se denna film om viktiga begrepp inom programmering.Viktiga begrepp i programmeringSe denna video om hur micro:bit fungerar och några exempel på grunder. Du kan behöva öppna länken i ett inkognitofönster om du är på ditt skolkonto. 

Microbiti

Tips till dig som pedagog

Kika gärna in på hemsidorna för MakeCode och microbit: MakeCodeMicro:bitHär är en kort film om progrmmering: Att arbeta med programmering

Här är en film om programmering i samhället: Programmering i samhället

Besöket på Makerzone

 1. Samling för presentation och eleverna får namnskyltar.
 2. Repetition av  vad programmering är och viktiga begrepp
 3. Vi går igenom uppgiften kopplad till elevernas illustrationer med frågor och hur de ska konstruera sin frågelåda.
 4. Vi återsamlas och går igenom programmeringsuppgiften.
 5. Arbete med att skriva kod samt att koppla lådan.
 6. Finns tid konstruerar vi en egen batterihållare som kan föra ström till micro:biten. 
 7. Avslut genom samling för redovisning, reflektioner och utvärdering.

Arbete efter besöket

Efter besöket kan man med fördel ha en gemensam redovisning så att alla i klassen kan få visa sina frågelådor. 

Hann man inte bygga batterihållare till lådan kan man bygga dem i skolan så att man kan ha frågelådorna uppställda som en utställning. 

Kommunala skolor: Alla elevernas arbeten lämnas in i Classroom så att både undervisande lärare samt Makerzone kan ta del av elevernas arbete. 

Friskolor: Dela sen elevernas presentation när den är färdig med Makerzones mail, för feedback och återkoppling.

Ur läroplanen

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.
 • Respekterar andra människors egenvärde.
 • Tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor.
 • Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Läraren ska 

 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel.
 • Samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga  

 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Tk).

Centralt innehåll som berörs åk 4-6

Biologi

Fysik

Matematik

Teknik

Kunskapskrav för E i slutet av åk 6

Biologi

Fysik

Matematik

Samhällskunskap

Teknik

 

Centralt innehåll som berörs åk 7-9

Biologi

Fysik

Matematik

Teknik

Kunskapskrav för E i slutet av åk 9

Biologi

Fysik

Matematik

Teknik