Till navigation Till innehåll (s)
-

7. 4-6 - Mekanik med Lego

Under detta temapass kombineras kunskaper om hävstången tillsammans med Lego Spike. Där programmering med felsökning samt utforskande av olika konstruerade gripklor som har olika krafter. Eleverna får också möjlighet att förbättra sin egen design.

Vi använder i våra hem mängder av redskap och verktyg som löser olika problem i vår vardag som saxen, klädnypan, konservöppnaren osv. Ofta består de av flera olika delar det vill säga komponenter, som sitter ihop med olika sammanfogningstekniker och uppbyggda av oftast en eller flera av de fem enkla maskinerna.

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Tekniska lösningar, de fem enkla maskinerna, komponenter, fästpunkt, vridningspunkt, prototyp, den fem enkla maskinerna, hävstång, kugghjul, algoritm, SARA-modellen (Sekvens – Alternativ – Repetition – Abstraktion) samt felsökning.

Mekanikens gyllene regel: Det man vinner i kraft förlorar med i väg.

Material: Lego Spike samt iPads som finns på Makerzone. Elevernas dator/iPad medtages

för dokumentation.

Tidsåtgång: Förberedelse innan besök ca 1 h, 3 h på Makerzone samt efterarbete ca 40 min. Totaltid ca 4 h 40 min.

Inför besöket

Ta reda på vad eleverna kan om om gripklon genom att skapa en gemensam mindmap. Låt eleverna fundera och diskutera tillsammans genom micro-diskussioner och summera i helklass. 

Diskussionsfrågor:

 • Vad kan man använda en gripklo till?
 • Vem använder en gripklo? 
 • Hur tillverkas gripklon och i vilka material?
 • Hur fungerar konstruktionen?
 • Finns det några upptäckter som ni känner till?

Dokumentera mindmap genom att t ex använda Mentimeter eller andra lämpliga digitala verktyg i G-Suite och skicka in dokumentationen till Makerzone.

Titta på filmen, Gripklo.

Kommunala skolor: Be eleverna gå med i det Classroom som ni ska använda. Koden har ni fått i inbjudan i kalenderhändelse. Där finns även det material som ni ska använda.

Friskolor: Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. Allt elevarbete i presentationerna delas Makerzone mail för återkoppling och feedback. 

Om du som pedagog vill lära dig eller repetera med dina elever se Studi film om de fem enkla maskinerna se Hjulet, skruven och block/talja och filmen om Lutande planet, hävstången och kilen.

Hjulet, block och talja

Lutande planet, hävstången och kilen.

Besöket på Makerzone

Arbetsgång på Makerzone:

 1. Samling för presentation.
 2. Genomgång av arbetsuppgiften, att skapa två olika gripklor med hjälp av Lego Spike.
 3. Eleverna får namnskyltar.
 4. Bygga med Lego Spike.
 5. Felsöka kod för att få gripklon att fungera.
 6. Testa de olika gripklornas egenskaper genom att undersöka kraften och dokumentera arbetet.
 7. Konstruera en förbättrad gripklo och dokumentera.
 8. Återställ arbetsplats samt Lego Spikelåda.
 9. Vi återsamlas och delar erfarenheter för att sen byta robot och för att pröva och ompröva algoritmerna.
 10. Extra uppgift blir att starta arbetet med presentationen och infoga all dokumentation från dagen.
 11. Avslut genom samling för reflektioner och utvärdering.

Arbete efter besöket

Låt eleverna fundera på hur framtidens användande av gripklon och dess funktioner med hjälp av presentationsmallen Framtidens gripklo, dela elevernas presentation med Makerzone.

Kommunala skolor: Alla elevernas arbeten lämnas in i Classroom så att både undervisande lärare samt Makerzone kan ta del av elevernas arbete. 

Friskolor: Dela sen elevernas presentation när den är färdig med Makerzone mail för feedback och återkoppling.

Ur läroplanen

Övergripande mål och riktlinjer 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.

Läraren ska 

 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Ma).
 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion (Tk).
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Tk).
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Tk).
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (Tk).
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats 
 • över tid (Tk).

Centralt innehåll som berörs

Matematik

Teknik
 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 6

Matematik

Teknik