Till navigation Till innehåll (s)
Makerzone

3. 4-6 - Interaktiva affischer med Makey Makey

Eleverna skapar en interaktiv tavla/poster som styrs av Makey Makey. För att tavlan ska bli interaktiv kodas den visuellt i Scratch.

Du som pedagog väljer utifrån valfritt arbetsområde och de ämnen som eleverna arbetar med i skolan vilken  interaktiv tavla/poster eleverna ska skapa. Det kan vara prestation av en bok, en bildanalys, träna glosor eller en faktatext.

Under arbetet får eleverna arbeta i flera olika moment där även finmotorik, färglära, bildframställning och slutenströmkrets.

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Algoritm, SARA-modellen (Sekvens – Alternativ – Repetition – Abstraktion), koppla, krokodilklämma, jord och sluten strömkrets.

Material: Makey Makey med Scratch. Elevernas dator/iPad medtages.

Tidsåtgång: Förberedelse innan besök ca 40 min, 5 h på Makerzone samt efterarbete ca 40 min. Totalt cirka 6 h och 20 min.

Inför besöket

Eleverna kommer arbeta i par så dela in gruppen i arbetspar som fungerar bra tillsammans. Är eleverna mycket ovana vid samarbete kan det vara en bättre lösning att arbeta enskilt. Utgå från något ämne som ni arbetar med för stunden oavsett ämne och samla ihop material så som flera mindre faktatexter som arbetsparen kan ha som underlag för att skapa en interaktiv poster med. 

Det kan vara fakta om en författare, beskrivningar av olika växter eller kroppsdelar, en färdigskriven dikt, ett matematikproblem, för att redogöra för PH-värden m.m. Ta med material för att arbeta vidare med på Makerzone. Det går att använda följande presentation som lärare för att introducera projektet. 

Presentation för att introducera och förbereda projektet

Under besöket på Makerzone kommer eleverna att dokumentera sitt arbete med foton och film. All dokumentation samlas i individuella presentationer med hjälp av elevernas vardagsdevice. Under och efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. 

Kommunala skolor: Be eleverna gå med i det Classroom som ni ska använda. Koden har ni fått i inbjudan i kalenderhändelse. Där finns även det material som ni ska använda.

Friskolor: Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. Allt elevarbete i presentationerna delas Makerzone mail för återkoppling och feedback. 

Elevmall-Programmering med Scratch och Makey Makey – Bilder och reflektioner

Tips till dig som pedagog

Se vår film med  exempel på Makey Makey och Scratch. 

Interaktiv plansch med Makey Makey and Scratch 

Om du som lärare själv vill se hur eleverna ska programmera och hur en Makey Makey kopplas kan du se dessa filmer:

Scratch

Makey Makey

Besöket på Makerzone

 1. Samling för presentation. 
 2. Genomgång av arbetsuppgiften och eleverna får se exempel på en interaktiv tavla/poster.
 3. Eleverna får namnskyltar.
 4. Eleverna arbetar med tavla/poster och dokumentera genom foto och text under arbete i Programmering med Scratch och Makey Makey –  Bilder och reflektioner om projektet .
 5. Städa genom att återställa det vi använt.
 6. Presentera den interaktiva tavla/postern.
 7. Avslut genom samling för reflektioner och utvärdering.

Arbete efter besöket 

Eleverna arbetar med att kompletterar sina foton med text i presentationsmallen, Programmering med Scratch och Makey Makey –  Bilder och reflektioner om projektet . Låt eleverna skriv ner de tankar och reflektioner som de har efter dagen på Makerzone. 

Kommunala skolor: Alla elevernas arbeten lämnas in i Classroom så att både undervisande lärare samt Makerzone kan ta del av elevernas arbete. 

Friskolor: Dela sen elevernas presentation när den är färdig med Makerzones mail för feedback och återkoppling.

Arbeta gärna vidare med att låta eleverna redovisa och berätta för andra elever på er skola om sina erfarenheter och reflektioner när de skapade sin robot och visa dokumentationen från arbetet. Filma, fota eller skriv i presentationsmallen och dela presentationen efterarbete med Makerzone.

Ur läroplanen

Övergripande mål och riktlinjer 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, kapande, kommunikation och lärande.
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Läraren ska 

 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel.
 • Samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga  

 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (Bd).
 • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder (Bd).
 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material (Bd).
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Ma).
 • Föra och följa matematiska resonemang (Ma).
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Tk).
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Tk).

Centralt innehåll åk 4–6 som berörs

Bild

Matematik

Teknik

Kunskapskrav för nivå E i slutet av åk 6

Bild

Matematik

Teknik