Till navigation Till innehåll (s)
-

4. 4-6 - Sustainable poetry

Delta i det globala eTwinnings-projektet Sustainable poetry. Eleverna använder sina egna dikter med de globala målen som tema. Texterna får liv genom att de animeras med visuell programmering i Scratch.

Se film på Youtube

Varje år infaller Världspoesidagen, World Poetry Day, den 21 mars. Världspoesidagen är också Sustainable Poetrys festivaldag, där alla som deltar delar dikter som eleverna har skapat under läsåret. I digitala medier används hashtag: #sustainablepoetry.

Projektets hemsida Sustainable poetry och Facebook Sustainable Poetry används som mötesplats för att inspirera, dela och samskapa. Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter kan alla medskapare världen över ansluta till det gemensamma festivalfirandet och bli en betydande del av ett globalt samskapande för en hållbar framtid.

Sustainable poetry - Världspoesidagen

Dikttävling

Sustainable poetry anordnade 2021 en dikttävlig Drömmar för en hållbar framtid där 17 tävlande dikter utsåg för att publiceras i en  e-antologi. Juni Kinell från Sollentuna Musikklasser var skaparen till ett av de 17 vinnande bidragen. Se vinnarbidraget.

Du kan också lyssna på en intervju med Juni Kinell gjord av Sveriges Radio.

12-åriga Junis dikt om klimatet prisas

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Hållbarhet, Globala målen, Algoritm samt SARA-modellen (Sekvens – Alternativ – Repetition – Abstraktion).

Material: Elevernas dikter och Scratch. Elevernas dator/iPad medtages.

Tidsåtgång: Förberedelse innan besök genom att bekanta sig med de globala målen samt skriva dikt ca 2 h, 5 h på Makerzone inklusive lunch med medhavd matsäck samt efterarbete genom att skapa QR-koder av dikterna och bygga en “diktpromenad” (så som en tipspromenad) som alla på er skola kan gå under världspoesidagen ca 1 h 40 min. Total tid ca  8 h 10 min.

Inför besöket

Aktivitet 1

Bekanta er med eller fortsätt arbeta med Förenta Nationernas 17 Globala mål för hållbar utveckling, genom att genomföra lektionen Korten på bordet.

Korten på bordetSkriv ut korten och låt eleverna bekanta sig med målen.

Låt eleverna sitta i mindre grupper. Lägg korten med bildsidan ner. En elev i taget drar ett kort och presenterar det för de andra. När alla kort är presenterade låt eleverna välja sina tre favoritmål genom att tänka och motivera valet. Presentera de tre favoriterna och motiveringen för varandra.

Om dina elever är väl bekanta med de Globala målen gör bara en kort repetition.

Aktivitet 2

Låt eleverna välja ut en eller flera Globala mål som inspiration då de skapar en dikt. Formen på dikten är valfri. Alla elever kan ha lika eller olika, låt språket blomma. Du som pedagog väljer diktform utifrån elevernas kunskaper och vad de behöver träna på. Dela elevernas dikter med Makerzone innan besöket.

Kommunala skolor: Be eleverna gå med i det Classroom som ni ska använda. Koden har ni fått i inbjudan i kalenderhändelse. Där finns även det material som ni ska använda.

Friskolor: Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. Allt elevarbete i presentationerna delas Makerzones mail för återkoppling och feedback. 

Tips till dig som pedagog

Inspireras av andra elever lokalt som globalt, som har eller deltar i projektet Sustainable poetry tidigare säsonger på projektets hemsida. 

Tidigare års elevarbeten  

För mer lektionmaterial om de globala målen.

Globala målen

Poeten Iréne Svensson Räisänen har skapat en Diktskola på sin blogg Skrivarsidan, där du som pedagog kan hämta inspiration. Iréne beskriver i filmen Rimflätning om hur man kan skriva dikter och dikt-flätor med slutrim. Skrivarsidans diktskolaFilm - Dikter och dikt-flätor med slutrim

Josef Sahlin har skrivit Livsviktig poesi, en lärarhandledning där kan du få fler tips på lektionsupplägg när ni skriver dikter. 

 Livsviktig poesi

Besöket på Makerzone

 1. Samling för presentation. 
 2. Genomgång av arbetsuppgiften, att skapa en animerad presentation av dikten. 
 3. Eleverna får namnskyltar.
 4. Genomgång av funktioner i Scratch utifrån gruppens förkunskaper.
 5. Arbeta med animationen.
 6. Vi återsamlas och presenterar animationerna.
 7. Avslut genom samling för reflektioner och utvärdering

Arbete efter besöket

Skapa en lokal poesifestival i anslutning till Världspoesidagen genom att exempelvis ordna visningar av dikterna eller en diktpromenad (så som en tipspromenad) med QR-koder eller något annat sätt att fira Världspoesidagen. Dokumentera ert firande med film och  bilder dela dessa med Makerzone.

Kommunala skolor: Alla elevernas arbeten lämnas in i Classroom så att både undervisande lärare samt Makerzone kan ta del av elevernas arbete. 

Friskolor: Dela sen elevernas presentation när den är färdig med Makerzones mail, för feedback och återkoppling.

Ur läroplanen

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.
 • Respekterar andra människors egenvärde.
 • Tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor.
 • Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Läraren ska 

 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel.
 • Samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga  

 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (Bd).
 • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder (Bd).
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Ma).
 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv (Sh).
 • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser (Sh).
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (Sv).
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (Sv).
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Tk).

Centralt innehåll åk 4–6 som berörs

Bild

Matematik

Samhällskunskap

SvenskaTeknik

Kunskapskrav för nivå E i slutet av åk 6 

Bild

Matematik

Samhällskunskap

Svenska

Teknik