Till navigation Till innehåll (s)

Sustainable poetry 

Delta i det globala eTwinnings-projektet Sustainable poetry. Eleverna använder sina egna dikter med de globala målen som tema. Texterna får liv genom att de animeras med visuell programmering i Scratch.

Åk 4-9

Varje år infaller Världspoesidagen, World Poetry Day, den 21 mars. Världspoesidagen är också Sustainable Poetrys festivaldag, där alla som deltar delar dikter som eleverna har skapat under läsåret. I digitala medier används hashtag: #sustainablepoetry.

Projektets hemsida Sustainable poetry och Facebook Sustainable Poetry används som mötesplats för att inspirera, dela och samskapa. Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter kan alla medskapare världen över ansluta till det gemensamma festivalfirandet och bli en betydande del av ett globalt samskapande för en hållbar framtid.

Sustainable poetry - Varldspoesidagen

 • Begrepp: Hållbarhet, Globala målen, Algoritm samt SARA-modellen (Sekvens – Alternativ – Repetition – Abstraktion).
 • Material: Elevernas dikter och Scratch. Elevernas chromebooks/datorer medtages.
 • Tidsåtgång: Förberedelse innan besök genom att bekanta sig med de globala målen samt skriva dikt ca 2 h, 3 h 30 min på Makerzone samt efterarbete genom att skapa QR-koder av dikterna och bygga en “diktpromenad” (så som en tipspromenad) som alla på er skola kan gå under världspoesidagen ca 1 h 40 min. Total tid ca 7 h 10 min.

Inför besöket

Bekanta er med eller fortsätt arbeta med Förenta Nationernas 17 Globala mål för hållbar utveckling, genom att genomföra lektionen Korten på bordet. Skriv ut korten och låt eleverna bekanta sig med målen.

Korten på bordet

Förslag på genomförande

Låt eleverna sitta i mindre grupper. Lägg korten med bildsidan ner. En elev i taget drar ett kort och presenterar det för de andra. När alla kort är presenterade låt eleverna välja sina tre favoritmål genom att tänka och motivera valet. Presentera de tre favoriterna och motiveringen för varandra.

Om dina elever är väl bekanta med de Globala målen gör bara en kort repetition. Låt eleverna välja ut en eller flera Globala mål som inspiration då de skapar en dikt. Formen på dikten är valfri. Alla elever kan ha lika eller olika, låt språket blomma. Du som pedagog väljer diktform utifrån elevernas kunskaper och vad de behöver träna på.

Tips till dig som pedagog

Tidigare års elevarbeten  

Lektionstips om Globala målenPoeten Iréne Svensson Räisänens blogg Skrivarsidan, - diktskola

Film - Iréne Svensson om hur man kan skriva dikter och dikt-flätor med slutrim

 Livsviktig poesi en lärarhandledning av Josef Sahlin

Program för dagen på Makerzone

 • Samling för presentation och att eleverna får namnskyltar.
 • Genomgång av arbetsuppgiften, att skapa en animerad presentation av dikten.
 • Genomgång av funktioner i Scratch utifrån gruppens förkunskaper.
 • Arbeta med animationen.
 • Vi återsamlas och presenterar animationerna.
 • Avslut genom samling för reflektioner och utvärdering.

Efterarbete och återkoppling

Skapa en lokal poesifestival i anslutning till Världspoesidagen genom att exempelvis ordna visningar av dikterna eller en diktpromenad (så som en tipspromenad) med QR-koder eller något annat sätt att fira Världspoesidagen. Dokumentera ert firande och skicka bilder till Makerzone för återkoppling och feedback.

Ur läroplanen

Övergripande mål och riktlinjer, förmågor

2.1 Normer och värden. Mål: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.
 • Respekterar andra människors egenvärde.
 • Tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor.
 • Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

2.2 Kunskaper

 • Kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.

Läraren ska

 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel.
 • Samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga

 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (Bd).
 • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder (Bd).
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Ma).
 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv (Sh).
 • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser (Sh).
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (Sv).
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (Sv).
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Tk).

Centralt innehåll åk 4–6 som berörs

Bild

Matematik

Samhällskunskap

SvenskaTeknik

Kunskapskrav för nivå E i slutet av åk 6 

Bild

Matematik

Samhällskunskap

Svenska

Teknik

Centralt innehåll som berörs åk 7–9

Bild

Matematik

Samhällskunskap

Svenska

Teknik

Kunskapskrav för nivå E åk 7-9:

Bild

Matematik

Samhällskunskap

Svenska

Teknik