Till navigation Till innehåll (s)
-

8. 4-9 Infografik

Vässa elevernas presentationsteknik och förstå kalkylark med infografik. Syftet med att behärska infografik är att snabbt fånga läsarens/ åhörarens intresse och göra information mer lättillgänglig och begriplig. Infografik gör alltså krångliga saker enkla! 

Varje dag i skolan är lärande i fokus. I lärandeprocessen sker ofta många avstämningar för att följa processen och för att kunna se hur det går för eleverna. 

En del i den processen är att kunna visa vad man lär sig på olika sätt. 

Att använda infografik för att presentera data som till exempel statistik, processer eller händelser gör att de som ska lyssna förstår dina budskap redan vid första anblick. Andra viktiga kunskaper är hur du på bästa sätt söker, samlar och analyserar olika data. 

En infografik består av fyra beståndsdelar:

 • Fakta, gärna stora mängder data
 • Delbarhet – infografiken ska vara enkel att dela
 • En berättelse
 • Design

Inspiration – Skapande – Publicering – Delning – Omformning av syfte – Analys (som sedan kan gå tillbaka och bidra till mer inspiration).

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Infografik, datainsamling, analys, statistik, målgrupp,

kalkylark, rader, kolumner, celler, formler, diagram, tabeller

Material: iPad (gärna med iPadpenna) eller Chromebook, tillgång till Numbers (ipad) / Kalkylark (Google), Keynote (ipad) / Google presentation, Sketches School (ipad) / Teckning (Google). Elevernas dator/iPad medtages.

TidsåtgångFörberedelse innan besök är att arbeta och träna utifrån film i Numbers eller Kalkylark 1 h 30 min, 3 h 30 min på Makerzone samt efterarbete ca 1 h. Total tid ca 6 h.

Arbete inför besöket

För detta tema krävs förberedelser på skolan. I skolan vill vi gärna att eleverna får information om att de ska arbeta med infografik och då kopplat till något eleverna arbetar med just nu i något ämne. Till exempel; biologi olika arter, samhällskunskap befolkningslära / ekonomi, matematik sannolikhetslära eller No ämnen laborationer.

Aktivitet 1

Eleverna behöver alltså skapa en kort plan för vad de ska göra en infografik på, detta gör ni genom att visa filmen om Infografik och att dela ut presentationen där mallen för planeringen för eleverna finns.

Aktivitet 2

Vid ytterligare ett tillfälle introducerar ni Numbers / Kalkylark genom att visa eleverna den länkade filmen. Gör sedan övningen som finns på sida 2 i mallen som eleverna fått tilldelad. 

Eleverna kommer att få arbeta med att skapa sin egen infografik kring det arbetsområde de jobbar med utifrån sin egen planering. Det bästa är om eleverna kan samarbeta två och två men är eleverna ovana med att ha samarbeten där båda arbetar effektivt och lika mycket kan det vara en fördel att de arbetar individuellt. 

Eleverna ska skapa en infografik där det finns: 

 • Fakta, gärna stora mängder data som ska illustreras i Numbers / Kalkylark
 • Delbarhet – infografiken ska vara enkel att dela 
 • En berättelse
 • Design (illustrationer och grafik)

Kommunala skolor: Be eleverna gå med i det Classroom som ni ska använda. Koden har ni fått i inbjudan i kalenderhändelse. Där finns även det material som ni ska använda.

Friskolor: 
Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. Allt elevarbete i presentationerna delas Makerzone mail för återkoppling och feedback. 

Tips till dig som pedagog

För mer information om infografik se filmerna:

How to make an infographic in 5 steps

How to create an infographic

Besöket på Makerzone

Arbetsgång på Makerzone: 

 1. Samling för presentation.
 2. Repetition av vad infografik är samt repetition av Numbers / Kalkylark med exempel.
 3. Eleverna får namnskyltar.
 4. Förtydligande av arbetsuppgift samt utdelning av namnskyltar
 5. Arbeta fram en infografik  utifrån mallen i presentationsfilmen 
 6. Städ och återställning av material.
 7. Redovisning och diskussion om kritiskt tänkande
 8. Avslut genom samling för reflektioner och utvärdering.

Arbete efter besöket

Efter besöket är det bra om alla elever får möjlighet att dela eller visa upp sin infografik med resten av klassen. Du som lärare har möjlighet att bedöma elevernas kunskaper i ämnet både under besöket men även efter vid en eventuell redovisning eller gruppdiskussioner där man resonerar kring infografiken de skapat. 

Kommunala skolor:Be eleverna gå med i det Classroom som ni ska använda. Koden har ni fått i inbjudan i kalenderhändelse. Där finns även det material som ni ska använda.
Friskolor: Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. Allt elevarbete i presentationerna delas Makerzone mail för återkoppling och feedback. 

Ur läroplanen

 Övergripande mål och riktlinjer 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt.
 • Kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande. kommunikation och lärande.
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Läraren ska 

 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • Samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga  

 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (Bd).
 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material (Bd).
 • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder (Bd).
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Ma).
 • Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet (Sh).
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (Sv).
 • Söka information från olika källor och värdera dessa (Sv).

Centralt innehåll som berörs åk 4-6

Bild

Samhällskunskap

Svenska

Matematik

Det ämne som du som pedagog väljer att utgå från tillkommer med centralt innehåll.

Kunskapskrav för nivå E i slutet av åk 6

Bild

Svenska

Samhällskunskap

Matematik

Det ämne som du som pedagog väljer att utgå från tillkommer med kunskapskrav.

Centralt innehåll som berörs åk 7-9

Bild

Matematik

Svenska

Det ämne som du som pedagog väljer att utgå från tillkommer med centralt innehåll.

Kunskapskrav för nivå E i slutet av åk 9

Bild

Matematik

Svenska

Det ämne som du som pedagog väljer att utgå från tillkommer med centralt innehåll.