Till navigation Till innehåll (s)

Yrkeshögskola 

Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildningsform

Yrkeshögskola bedrivs i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningarna är mellan ett och tre år långa. Utbildningarna ligger på eftergymnasial nivå, är avgiftsfria och och berättigar till studiemedel från CSN.

Det finns 100-tals olika yrkesinriktade utbildningar inom ett brett register av utbildningsområden. Några exempel på områden är Hotell, restaurang och turism, Teknik och tillverkning, Kultur, media och design, Lantbruk och Data/IT. Ca en tredjedel av tiden är du ute på en arbetsplats inom ditt framtida yrkesområde.

Det som utmärker utbildningarna är att de är utformade efter arbetslivets behov av kvalificerad eftergymnasial yrkeskompetens. Information om utbildningarna får du på myndigheten för yrkeshögskolans webbplats.

Länkar

Yrkeshögskolan