Till navigation Till innehåll (s)

Studieekonomi 

Det är till CSN som du vänder dig för att ansöka om bidrag och lån för studier

Vid förändringar i din studieplan
Tänk på att alla ändringar du gör i din studieplanering påverkar din rätt till studiemedel. Du måste själv meddela ändringar till CSN!

Vård av barn eller egen sjukdom
Kom ihåg att meddela CSN om du är hemma från skolan för vård av barn. Blir du själv sjuk ska du meddela Försäkringskassan!

Länkar

CSN

Studiestartsstöd

Om studiemedel en enkel guide