Till navigation Till innehåll (s)

Folkhögskola 

Folkhögskolor finns runt om i landet (bland annat i Stockholms län) och vänder sig till vuxna studerande och är öppen för alla från 18 år. Ett flertal av folkhögskolorna har löpande antagning.

Allmän kurs finns på samtliga folkhögskolor. Den vänder sig främst till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till komvux. Du studerar 1-3 år beroende på dina förkunskaper. Allmän kurs innehåller kärnämnen samt ett brett urval av allmänna ämnen och ger dig möjlighet att få grundläggande behörighet för högskolestudier. (På en folkhögskola finns också så kallade särskilda kurser.) Du kan också studera SFI på de flesta folkhögskolor.

Utmärkande för folkhögskolan som skolform är att man försöker ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Man studerar ofta ämnesövergripande i projektform och man utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter, och många som har gått på en folkhögskola kan vittna om möjligheten att få nya insikter och växa personligt tillsammans med andra.

Möjligheten till internatboende, som finns på en del folkhögskolor, kan ge en social gemenskap och göra folkhögskoletiden till en unik upplevelse.

Länkar

Folkhögskolor i Sverige