Till navigation Till innehåll (s)

Kunskapsparkens projekt och information 

Här kan du få information om pågående och avslutade projekt som Kunskapsparken drivit med medel från olika myndigheter. Du kan också läsa kvalitetsrapporter mm.

Avslutade projekt

 • Den hjälpande länken (maj 2017 - maj 2018).
  Projektets övergripande syfte har varit att skapa en stödfunktion för elever i behov av stöd på vuxenutbildning för att öka deras måluppfyllelse. Stödfunktionen som har skapats har fungerat som en länk mellan eleven, vägledaren på kommunen och personal i skolan. Stödfunktionen som skapades har lett till högre måluppfyllelse för eleverna och ett närmare samarbete mellan Kunskapsparken och skolorna.
  Läs slutrapporten.

 • Likvärdig utbildning inom vuxenutbildning (maj 2018 - maj 2019).
  Projektets övergripande syfte har varit att utöka den tidigare inarbetade stödfunktionen som togs fram på Kunskapsparken, inom projektet Den hjälpande länken, för att främja ökad måluppfyllelse för elever i behov av stöd.
  Läs slutrapporten.

Pågående projekt

 • Tillsammans når vi målen – ett samarbetsprojekt gällande Sfi (maj 2019 - maj 2020)
  Att identifiera elever som är i behov av stöd tidigare i processen, för att så tidigt som möjligt kunna ge rätt stöd och därmed öka deras måluppfyllelse i sfi.

 • Lärcentrum Sollentuna/Sigtuna (jan 2019 -dec 2019)
  Projektets mål är att bygga upp ett Lärcentrum som riktar sig till elever i behov av stöd, som behöver hjälp med bland annat datakunskap, studieteknik och stöd i att planera studier. Via Lärcentrum kommer vi att tillgodose dessa önskningar, vilket underlättar för eleverna att tillgodogöra sig sina studier.

Kvalitetsrapporter

 • 2019 års kvalitetsrapport från Kunskasparken som redovisdes till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden den 25 september 2019.
  Läs kvalitetsrapporten.