Till navigation Till innehåll (s)
Rapporter

Kunskapsparkens projekt och rapporter

Här kan du få information om pågående och avslutade projekt som Kunskapsparken drivit med medel från olika myndigheter. Du kan också läsa kvalitetsrapporter mm.

Avslutade projekt

 • Den hjälpande länken (maj 2017 - maj 2018).
  Projektets övergripande syfte har varit att skapa en stödfunktion för elever i behov av stöd på vuxenutbildningen för att öka deras måluppfyllelse. Stödfunktionen som har skapats har fungerat som en länk mellan eleven, vägledaren på kommunen och personal i skolan. Stödfunktionen som skapades har lett till högre måluppfyllelse för eleverna och ett närmare samarbete mellan Kunskapsparken och skolorna.
  Läs slutrapporten.

 • Likvärdig utbildning inom vuxenutbildning (maj 2018 - maj 2019).
  Projektets övergripande syfte har varit att utöka den tidigare inarbetade stödfunktionen som togs fram på Kunskapsparken, inom projektet Den hjälpande länken, för att främja ökad måluppfyllelse för elever i behov av stöd.
  Läs slutrapporten.

 • Att identifiera sfi-elever i behov av stöd (maj 2019 - maj 2020).
  Ett samarbetsprojekt mellan Sollentuna kommun och sfi-anordnaren Eductus i Sollentuna. Projektets övergripande syfte har varit att tidigare i processen identifiera elever som är i behov av stöd, för att så tidigt som möjligt kunna ge rätt stöd och därmed öka deras måluppfyllelse i sfi.
  Läs slutrapporten.

Kvalitetsrapporter

 • 2019 års kvalitetsrapport från Kunskapsparken som redovisades till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden den 25 september 2019.
  Läs kvalitetsrapporten.