Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Elevenkäter 

Här kan du se resultatet på elevenkäter som är gjorda under Coronapandemin.

Enkäterna besvarades under Coronapandemin i slutet på maj 2020 för att se hur eleverna upplever det att studera på distans.

Enkäterna är gjorda i samarbete inom Vux Norrort som består av nio kommuner i norra Storstockholm.

Sfi Studieväg 1Sfi Studieväg 2Sfi Studieväg 3Grundläggande kurserGymnasiala kurser och yrkesutbildningar