Till navigation Till innehåll (s)

Studieförberedande kurs

Har du sökt en kurs? Känns det trögt inför kursstarten? Önskar du stöd inför studier? Vill du bli mer effektiv när du studerar?

För dig som vill komma igång med dina studier så erbjuder Kunskapsparken en studieförberedande kurs på 2 veckor inför din planerade kursstart.

Genom kursen får du:

 • stöd med att se över din livssituation och planera och schemalägga din tid så du är förberedd när studierna sätter igång
 • lära dig studietekniska färdigheter – vilket t ex innebär att du får lära dig hur du lär dig bäst och vilken hjälp du kan behöva. Du kommer få tips på hur du kan effektivisera din studietid.
 • bekanta dig med kurslitteratur samt med skolans lärplattform
 • hjälp med digitala verktyg individuellt eller i grupp.
 • låna Lärteamets datorer på plats.
 • tillgång till Lärteamets lokaler där du kan få en lugn arbetsplats. Där finns alltid någon att fråga, och du kan ta med dig egen dator och använda vårt trådlösa nätverk.
 • kontakt med specialpedagog för att t ex få stöd i kontakt med skola/lärare, struktur i dina studier mm

 

Kursstarter och studieförberedande kurser, hösten 2022
 • Kursstart 27 juni – Din studieförberedande kurs startar den 13 juni 2022
 • Kursstart 1 augusti – Din studieförberedande kurs startar den 18 juli 2022
 • Kursstart 5 september - Din studieförberedande kurs startar den 22 augusti 2022
 • Kursstart 10 oktober - Din studieförberedande kurs startar den 26 september 2022
 • Kursstart 14 november – Din studieförberedande kurs startar den 31oktober 2022

 

Vad krävs av dig?

 • Att du närvarar på de lektioner i Kunskapsparkens lokaler som är schemalagda.
 • Ta med dig aktuell kurslitteratur.

 

Studiemedel

 • Du kan ta fullt studiestöd för studieförberedande kurs om du är berättigad till CSN, kontakta dem för att se över dina möjligheter.

 

Svar på några frågor kring studieförberedande kurs på Kunskapsparken

När? 2 veckor före din planerade kursstart
Var? Kunskapsparken, Turebergsvägen 1b 3tr
Kontakt? För frågor, maila till Lärteamet, larteamet@sollentuna.se
Hur anmäler jag mig? Maila Lärteamet

 

Du är varmt välkommen att kontakta oss för ytterligare frågor!
Lärteamet