Till navigation Till innehåll (s)

Orienteringskurs

Önskar du stöd inför studier? Bli mer effektiv när du studerar?

För dig som vill komma igång med dina studier så erbjuder Kunskapsparken en orienteringskurs på 2 veckor inför din planerade kursstart.

Orienteringskursen ska vara ett stöd för dig och dina studierelaterade behov, förutsättningar och önskemål.

Vad du kan få stöd med:

 • Se över din livssituation och planera och schemalägga din tid så du är förberedd när studierna sätter igång
 • Studietekniska färdigheter – vilket t ex innebär att du får lära dig hur du lär dig bäst och vilken hjälp du kan behöva. Du kommer få tips på hur du kan effektivisera din studietid.
 • Digital kompetens – där upplägget beror på vilka förkunskaper, behov du har. Digital kompetens kan ske individuellt eller i grupp.
 • tillgång till Lärteamets lokaler där du kan få en lugn arbetsplats och möjlighet att träffa andra. Där finns alltid någon att fråga, och du kan ta med dig egen dator och använda vårt trådlösa nätverk.
 • Kontakt med specialpedagog för att t ex få stöd i kontakt med skola/lärare, struktur i dina studier mm

Vad krävs av dig?

 • Att du närvarar på de lektioner i Kunskapsparkens lokaler som är schemalagda
 • Att du engagerar dig och lämnar in uppgifter vi kommer arbeta med

  Studiemedel
 • Du kan ta fullt studiestöd för orienteringskursen om du är berättigad till CSN, kontakta dem för att se över dina möjligheter.

 

Orienteringskurser och gymnasiekurser våren 2022
 • Kursstart 7 februari – Din orienteringskurs startar den 24 januari 2022
 • Kursstart 14 mars – Din orienteringskurs startar den 28 februari 2022
 • Kursstart 18 april - Din orienteringskurs startar den 4 april 2022
 • Kursstart 23 maj - Din orienteringskurs startar den 9 maj 2022

 

Svar på några frågor kring orienteringskurs på Kunskapsparken

När? 2 veckor före din planerade kursstart
Var? Kunskapsparken, Turebergsvägen 1b 3tr
Kontakt? För frågor, maila till Lärteamet, larteamet@sollentuna.se
Hur anmäler jag mig? Maila Lärteamet eller Kunskapsparkens gemensamma mejl, kunskapsparken@sollentuna.se

 

Du är varmt välkommen att kontakta oss för ytterligare frågor!
Lärteamet