Till navigation Till innehåll (s)

Behov av stöd 

Har du haft studiesvårigheter under din tidigare skolgång?

Du kan få stöd och anpassning under dina komvux-studier.

Bocka i ”behov av stöd” vid ansökan och boka ett möte med någon av våra studie- och yrkesvägledare. Skriv att du vill göra ett anpassningsförslag inför dina studier. 

På Kunskapsparken kan du träffa vår specialpedagog och tillsammans gör ni ett anpassningsförslag.

 Anpassning/stöd kan t ex vara:

  • extra tydliga instruktioner
  • stöd att sätta igång arbetet
  • ett undervisningsområde förklarat på annat sätt
  • hjälp att förstå texter
  • anpassade läromedel
  • extra färdighetsträning
  • enstaka specialpedagogiska insatser