Till navigation Till innehåll (s)

Behov av stöd

Har du haft studiesvårigheter under din tidigare skolgång?

Du kan få stöd och anpassning under dina komvux-studier.

Om du kan vara i behov av stöd i dina studier, boka ett möte vid ansökan med någon av våra studie- och yrkesvägledare. För att få stöd behövs ingen diagnosticerad eller upplevd funktionsnedsättning finnas. Skriv att du vill göra ett anpassningsförslag inför dina studier. Möjlighet finns att kryssa i om du "Behöver extra stöd och anpassingar i dina studier", om du så önskar.

På Kunskapsparken kan du träffa våra studievägledare, specialpedagog, eller digitaliseringspedagog och tillsammans göra ett anpassningsförslag.

 Anpassning/stöd kan t ex vara:

  • extra tydliga instruktioner
  • stöd att sätta igång arbetet
  • ett undervisningsområde förklarat på annat sätt
  • hjälp att förstå texter
  • anpassade läromedel
  • extra färdighetsträning
  • enstaka specialpedagogiska insatser