Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Behov av stöd 

Har du haft studiesvårigheter under din tidigare skolgång?

Du kan få stöd och anpassning under dina komvux-studier.

Bocka i ”behov av stöd” vid ansökan och boka ett möte med någon av våra studie- och yrkesvägledare. Skriv att du vill göra ett anpassningsförslag inför dina studier. 

På Kunskapsparken kan du träffa vår specialpedagog och tillsammans gör ni ett anpassningsförslag.

 Anpassning/stöd kan t ex vara:

  • extra tydliga instruktioner
  • stöd att sätta igång arbetet
  • ett undervisningsområde förklarat på annat sätt
  • hjälp att förstå texter
  • anpassade läromedel
  • extra färdighetsträning
  • enstaka specialpedagogiska insatser