Till navigation Till innehåll (s)

Lärvux  

Lärvux är en frivillig skolform för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Den är sökbar från och med det andra kalenderhalvåret det år man fyller 20.

Individen ska sakna sådana kunskaper som utbildningen avser att ge och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningens syfte är att ge kursdeltagarna kunskaper och färdigheter som de behöver för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier. Kurserna inom Lärvux anordnas på grundläggande nivå och på gymnasial nivå samt som svenska för invandrare.

Lärvux i Sigtuna anordnar undervisningen i Sollentuna kommun. I Sollentuna har Lärvux sina lokaler på adressen Turebergsvägen 1B, 2 tr.

Anmälan till Lärvux görs på en blankett som finns på Sigtuna kommuns webbplats.

Sigtuna kommunSkicka sedan anmälan till:

Kunskapsparken
Turebergsvägen 1B
191 47 Sollentuna

Lärvux webbsida