Till navigation Till innehåll (s)

Gymnasial vuxenutbildning 

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolan för ungdomar. Du kan själv kombinera fristående kurser så att det passar dina behov. Många av kurserna kan du läsa på dagtid, kvällstid eller på distans. Du kan också välja ett kurspaket med någon särskild inriktning som till exempel omvårdnad eller ekonomi.

På gymnasial nivå bör du i allmänhet ha förkunskaper som motsvarar grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Om det finns särskilda förkunskapskrav eller avvikelser från de allmänna förkunskapskraven anges detta för respektive kurs. Tala gärna med en vägledare om du är osäker på vilka förkunskaper du behöver för kurserna du vill läsa. Alla kurser har en nationellt fastställd kursplan som beskriver mål och betygskriterier.

Ansökningstiden till gymnasial vuxenutbildning går ut 8 veckor före kursstart. I webbansökan finns länkar till kursplanerna för de fristående kurserna och delkurserna i kurspaketen.

Länkar

Webbansökan till Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning & Yrkesutbildning

Information om våra skolor och deras hemsidor