Till navigation Till innehåll (s)

Grundskolan F-6

Kärrdalsskolan är en grundskola från förskoleklass till årskurs 6 med ca 300 elever.

I Kärrdalsskolans förskoleklassverksamhet arbetar behöriga förskollärare/lärare tillsammans med fritidspersonal i olika gruppkonstellationer. Läsåret startar med skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial “Hitta språket” och “Hitta matematiken”. Det är läroplanens mål och riktlinjer som lägger grunden för förskollärarnas planering av elevernas lärande och utveckling.  Förskoleklassen har tillgång till 4 klassrum vilket gör det möjligt att arbeta i mindre grupper. 

Eleverna har lektion i idrottshallen en gång i veckan och naturen runt omkring skolan ger oss de bästa förutsättningarna för undervisningen utomhus på våra utedagar.  Oftast är vi i ett av skolans uteklassrum som ligger precis bakom skolan. Pedagogerna använder digitala verktyg i sin undervisning och eleverna har tillgång till lärplattor, blue-bots och interaktiva skrivtavlor (Activboard) som komplement till övrigt skolmaterial. Vi lägger stor vikt vid det sociala samspelet och arbetar mycket med Olweus. När skoldagen är slut fortsätter fritids i samma lokaler och med samma personal vilket skapar trygghet för eleverna. För att kunna ta emot eleverna som börjar i förskoleklassen på ett bra sätt har vi ett nära samarbete med förskolorna. Vi bjuder in blivande förskoleklasselever på besök tillsammans med förskolor och vårdnadshavare samt besöker eleverna på sina förskolor. Vi har öppet hus och informationskväll för vårdnadshavare till blivande elever.  

Presentation av Förskoleklassens verksamhet, digitalt möte jan 2022

Presentation av Koltrastens verksamhet, åk 1-3

Presentation av Korpens verksamhet, åk 4-6

På Kärrdalsskolan använder vi den digitala skolplattformen InfoMentor där undervisningen planeras och följs upp. En direkt koppling till kunskapskraven erbjuder en bra struktur för bedömning av elevens arbete, samtidigt som det presenteras för dig som vårdnadshavare.

Information om InfoMentor till vårdnadshavare