Till navigation Till innehåll (s)

Fritidshem F-3

Kärrdalsskolans fritidshem F-3 tar på ett lustfyllt sätt tillvara på elevernas behov, intressen och egna idéer med ett fokus på elevernas sociala utveckling. Verksamheten utgår från läroplanen och samplaneras med skolan.

Eleverna ges möjligheter att skapa och uttrycka sig genom olika material, redskap och tekniker. Högtider och traditioner lyfts för att främja barnens egna intressen och förståelse för andra människor. Närheten till skogen vid Rösjön, konstgräsplan och olika parker samt skolans stora idrottshall ger eleverna möjlighet att lära tillsammans genom lek och rörelse.

Teater och drama är en framgångsrik aktivitet som löper under hela läsåret på fritidshemmet. Under ett läsår har fritidshemmet flera olika teatergrupper som resulterar i flera teaterföreställningar per läsår. I teaterprojekten är eleverna delaktiga och har stort inflytande. Eleverna utvecklar sin tilltro till sig själva, samt sin förmåga att samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Det är roligt och utvecklande att gå på Kärrdalsskolans fritidshem!