Till navigation Till innehåll (s)

Fritidshem

Vi har två fritidshem för F-3 respektive 4-6. Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolan och hemmet.

Undervisningen i fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling och lärande samt erbjuder eleverna en meningsfull fritid. Utgångspunkten i undervisningen är elevernas behov, intressen och erfarenheter.

Fritidshem F-3

Fritidshem 4-6