Till navigation Till innehåll (s)

Matematikträning i förskoleklass

Vektor är ett träningsverktyg som förbättrar elevers matematiska förmågor genom att träna arbetsminne, talförståelse och problemlösningsförmåga.

Vektor är en app som är lekfull och passar alla elever, även utan matematiska kunskaper. Appen är nästan språkfri så elever med annat hemspråk har lätt att förstå. Träningen är anpassningsbar, alla tränar hela tiden på en nivå där de utmanas lagom mycket. Vektor ska användas vid 40 tillfällen. Det är Cognition Matters, en svensk icke-vinstdrivande stiftelse, som driver Vektor. Läs gärna mer på deras hemsida: https://cognitionmatters.org/