Till navigation Till innehåll (s)

Naturvetenskap och teknik för alla - NTA

Vi på Kärrdalskolan arbetar med NTA-lådorna ända från förskoleklass upp till årskurs 6.

Lådorna är utvecklade utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och kopplade till skolans läroplaner. De innehåller flera teman inom biologi, fysik, kemi, teknik och matematik. NTA-lådorna bygger på ett laborativt och undersökande arbetssätt där elevernas frågor sätts i centrum. 

Exempel på lådor vi arbetar eller arbetat med är:
Fast eller flytande, balansera och väga, jämföra och mäta, testa teknik, kretsar kring el, från frö till frö, kemiförsök, och rörelse och konstruktion.

Mer information om arbetssätt och teman: https://ntaskolutveckling.nu