Till navigation Till innehåll (s)
happydolls

Kvalitet och resultat

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning lämnas in av rektor varje läsårsslut och är en sammanfattning över hur skolan har nått resultat inom bland annat lärandet, måluppfyllnad med mera. Kvalitetsredovisningen fungerar också som underlag i utvecklings- och förbättringsarbetet.

Kundundersökning

Kundundersökningen är en kommungemensam undersökning där vi mäter hur nöjda elever och vårdnadshavare är med vår verksamhet. Frågorna handlar bland annat om arbetsro, möjlighter att påverka, ledning och kunskapsutveckling. 

Observationer och inspektioner

Dessa genomförs av både Skolinspektionen och av VÅGA VISA. Det senare är ett kommungemensamt samarbete som syftar till att höja kvalitén på verksamheten. Vill du veta mer om VÅGA VISA, se länk nedan.

Utvecklings - och kvalitetsrapporter

Om du följer länken nedan kommer du till Sollentuna kommuns sida för kvalitet och utveckling i grundskolan. Här hittar du de olika kvalitetsrapporterna som gäller för skolan.

Kommunens kundundersökning

 Skolverkets statistik